Wariant WIBOR dla JCB G33QSWIBOR 3M + 0% MARŻY
Przedmiot finansowania
G 33 QS
Logo JCB
Dane
 
Okres pożyczki - 12 miesięcy      
     
Wartość netto maszyny 49 404,00    
Kwota pożyczki 50 886,12    
Okres pożyczki 12 miesięcy    
Waluta PLN    
Typ oprocentowania Zmienne    
Finansowanie VAT Tak    
       
  Wartość w % Wartość netto Do zapłaty
       
Wpłata własna do dostawcy ** 16,26 %   9 880,80
Wysokość raty 32.99 %   20 044,95
Suma opłat okresowych 84,67 %   51 452,81
Suma opłat 100,93 %   61 333,61
       
Opłata manipulacyjna 0,75 %   370,53
       
      ** Udział procentowy od wartości brutto maszyny
     
Harmonogram spłat Pożyczki Zwykłej
 
Nr raty Data raty Udział % Kapitał netto Odsetki netto Rata netto VAT Razem płatne
               
  Miesiąc 1     73,57      
  Miesiąc 2     73,68      
1 Miesiąc 3 18,699 % 11 289,13 73,79 11 362,92   11 362,92
  Miesiąc 4     57,46      
  Miesiąc 5     57,55      
2 Miesiąc 6 32,987 % 19 987,32 57,63 20 044,95   20 044,95
  Miesiąc 7     28,73      
  Miesiąc 8     28,77      
  Miesiąc 9     28,81      
  Miesiąc 10     28,86      
  Miesiąc 11     28,90      
3 Miesiąc 12 32,987 % 20 016,01 28,94 20 044,95   20 044,95
               
Wartość końcowa   0,000% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM:   84,672 % 50 886,12 566,69 51 452,81 0,00 51 452,81
               
Informacje
 
Wymagane dokumenty dla firmy prowadzącej uproszczoną księgowość:
1. Wypełniony wniosek
2. PIT za 2 poprzednie lata + zestawienie przychodów i kosztów za okres bieżący
3. Dowód osobisty reprezentanta + małżonka w przypadku wspólnoty majątkowej
4. Zestawienie środków trwałych
5. Amortyzacja za 2014, 2015 i narastająco 2016
 
 
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Art.. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. Księga Pierwsza, tytuł IV, Dział II.
Ważność oferty do 31.12.2017. Decyduje data wpłaty środków finansowania.
Opłata manipulacyjna w wysokości 0,75% nie jest wliczona w kalkulację.
Kalkulację przygotowano w oparciu o zmienna stopę procentową, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza WIBOR 3M 1,73%. Wysokość rat może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.